Thứ Tư, 03/03/2021 02:56

Ban lãnh đạo Viện

Cập nhật ngày 18/10/2018

BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HOÁ

 

Đồng chí Nguyễn Thế Truyện - Viện trưởng

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Điện thoại: (04) 37 140 150 
Email: truyennt@moit.gov.vn; truyennt@vielina.com

Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo chung công tác toàn Viện;

- Phụ trách công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Viện; NCKH&PTCN; Tổ chức cán bộ - Đào tạo; Tài chính; Đầu tư XDCB;

- Trực tiếp Phụ trách Phòng Tài vụ, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hệ thống;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị độc lập trực thuộc: Phân Viện VIELINA tại Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty ELATEC; Công ty iDDTech, Trung tâm Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa Miền Trung;

- Phối hợp chỉ đạo hoạt động của công đoàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Ủy quyền cho các Phó Viện trưởng phụ trách thêm các công việc khác khi cần.

 

Đồng chí Mai Văn Tuệ - Phó Viện trưởng

Điện thoại: (04) 37 164 841
Email: tuemv@vielina.com
 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch - sản xuất kinh doanh; triển khai ứng dụng KHCN vào thực tiễn, các hợp đồng kinh tế theo sự ủy quyền của Viện trưởng;

- Phụ trách công tác nội chính; Pháp chế, Thanh tra; Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; công tác PCCC;

- Chịu trách nhiệm về Quản lý khoa học: xem xét, phê duyệt kinh phí thực hiện các đề tài, dự án SXTN các cấp và nhiệm vụ SCXDN, TCTTB (gọi chung là các nhiệm vụ KHCN). Xem xét và ký hợp đồng mua bán vật tư linh kiện, trang thiết bị cho các nhiệm vụ KHCN;

- Trực tiếp thực hiện công tác quản lý chất lượng ISO của Viện;

- Trực tiếp làm giám đốc Trung tâm Công nghệ Caotheo dõi, chỉ đạo hoạt động Trung tâm Điều khiển Tự động, Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Viện trưởng.

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Nhân - Phó Viện trưởng

 

Điện thoại: 0902262466
Email: hoangnhan.g7@gmail.com


Nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách công tác Đối ngoại & hợp tác quốc tế;

- Phụ trách công tác xây dựng dự án đầu tư mới. Xây dựng, tổ chức hoạt động của các Phòng Thí nghiệm chuyên sâu (trong hệ thống VILAS); đề án và tổ chức hoạt động của các Phòng thí nghiệm chuyên sâu;

- Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, nâng cao và đào tạo liên kết (nếu có);

- Phụ trách công tác thông tin, trang web của Viện;

- Phụ trách công tác thông tin, Marketing;

- Phối hợp chỉ đạo hoạt động của đoàn thanh niên;

- Trực tiếp làm giám đốc Trung tâm Công nghệ Xanh và theo dõi, chỉ đạo hoạt động các Trung tâm: Công nghệ Thông tin; Điện tử Viễn thông; Đo lường chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Viện trưởng.

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :15289

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm