Thứ Tư, 03/03/2021 03:00

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống (STC)

Cập nhật ngày 18/10/2018

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại cảm biến, các phương pháp đo lường, nhận dạng và xử lý tín hiệu.

 - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các chuẩn truyền thông, các giao thức kết nối mạng và giao diện Người - Máy trong các hệ thống và quá trình công nghiệp.

 - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kỹ thuật xử lý số tín hiệu, kỹ thuật truyền số liệu trên mạng công nghiệp và mạng thông tin toàn cầu, tự động hóa tích hợp phục vụ thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống thiết bị điện tử, tin học, tự động hóa.

 - Nghiên cứu thiết kế và phát triển các hệ thống quy mô trung bình và quy mô lớn cả phần cứng và phần mềm dưới sự trợ giúp của kỹ thuật nhận dạng, mô hình hóa và mô phỏng.

 

 - Nghiên cứu phát triển các sản phẩm kiểm tra, đo lường, nhận dạng ứng dụng công nghệ thị giác máy (Machine Vision) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI): kiểm tra sản phẩm, phân loại sản phẩm, đo lường kích thước sản phẩm trong công nghiệp với độ chính xác cao. 

 

 

Nhận dạng thời gian thực

 Nhận dạng lỗi trên bề mặt sản phẩm

 

 Nhận dạng nhiều đối tượng khác nhau trong khung hình

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà A - 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

Điện thoại:  (+84-4) 3716 4855, FAX: (+84-4) 3716 4842 

Email: stc.vielina@gmail.com


Người liên hệ: Ô. Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :10162

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm