Thứ Tư, 03/03/2021 03:01

Phòng Hành chính Tổng hợp

Cập nhật ngày 08/07/2013

+ Công tác Hành chính-Quản trị
- Tổng hợp tình hình và đề xuất các biện pháp giúp Ban lãnh đạo Viện nói chung, đ/c Viện trưởng nói riêng trong công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Viện.
- Bảo đảm công tác thông tin liên lạc của Viện thông suốt.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và tiếp phát công văn, tài liệu kịp thời chính xác.
- Thực hiện công tác hành chính pháp chế của Viện. Quản lý chặt chẽ con dấu và chữ ký.
- Thực hiện tốt, nghiêm túc công tác bảo mật tài liệu.
- Quản lý việc cấp giấy giới thiệu và giấy đi công tác đúng thủ tục, nguyên tắc.
- Giúp Ban Lãnh đạo Viện tiếp khách trong nước.
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến các đơn vị trong Viện.
- Quản trị và bảo dưỡng tốt nhà làm việc và các trang thiết bị làm việc của các phòng trong Viện, bảo đảm tốt hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, cấp thoát nước và có kế hoạch phòng chống chữa cháy đúng quy định.
- Lập và thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị làm việc và kế hoạch sửa chữa xây dựng nhỏ hàng năm.
- Xây dựng các nội quy về bảo quản và đền bù tài sản thuộc phần trang bị làm việc chung của Viện.
- Chuẩn bị và phục vụ đầy đủ cơ sở vật chất cho các cuộc hội họp của Viện.
- Phục vụ tốt các bữa ăn trưa của Viện và công tác cung ứng các vật dụng quản trị cần thiết.
- Quản lý tốt phương tiện đi lại (các xe ô tô), xăng dầu, nhiên liệu, phụ tùng đúng quy định hiện hành, phục vụ đắc lực cho mọi hoạt động của Viện.
- Lập kế hoạch và phưng án bảo vệ an ninh cơ quan Viện.

+ Công tác Tổ chức Cán bộ và Đào tạo
- Nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức bộ máy hợp lý, gọn nhẹ, có hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình hoạt động của Viện trong từng thời kỳ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện.
- Nghiên cứu quy hoạch cán bộ và đề xuất tuyển chọn theo tinh thần Luật cán bộ công chức, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như khả năng phát triển lâu dài.
- Quản lý và lưu trữ, có định kỳ kiểm tra và bổ sung hồ sơ cán bộ thuộc diện Viện quản lý.
- Nghiên cứu đề xuất cử cán bộ đi học các lớp quản lý, chính trị, KHKT, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực và trình độ cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày một cao hơn nhiệm vụ NCKH&PTCN của Viện.
- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Theo dõi quản lý và thực hiện các chế độ về tuyển dụng, nâng bậc, chuyển ngạch lương, về thời gian làm việc, nghỉ phép cũng như các chế độ về Bảo hiểm xã hội theo Luật lao động và Luật cán bộ công chức.
- Thực hiện việc quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Viện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy chế của Viện về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Quản lý hồ sơ gốc và danh sách học viên các hệ đào tạo SĐH.

+ Công tác Khoa học – Kế hoạch
- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp.
- Xây dựng các kế hoạch và cân đối các chỉ tiêu kế hoạch theo từng quý hoặc năm. Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động NCKH&PTCN cũng như triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất của các đơn vị trong Viện.
- Lập kế hoạch mua sắm, bảo quản và cấp phát vật tư, thiết bị KHKT phục vụ công tác NCKH&PTCN, sản xuất và thực nghiệm.
- Thực hiện công tác tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm là kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH&PTCN các cấp, các sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu của Viện.
- Tìm hiểu nhu cầu của thị trường về các sản phẩm mà Viện có tiềm năng sản xuất, kinh doanh và lắp đặt, trên cơ sở đó thông báo và kết hợp với các đơn vị trực thuộc tiếp cận để khảo sát, lập phương án kỹ thuật, báo giá, thương thảo và ký kết các hợp đồng kinh tế nếu thương thảo thành công.
- Phối hợp các đơn vị trực thuộc thực hiện các dịch vụ tư vấn lập và thẩm định các dự án đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các cơ sở khác có nhu cầu.
- Đề xuất và xây dựng các Dự án hợp tác NCKH&PTCN, các dự án liên doanh, liên kết sản xuất các sản phẩm là các loại cấu kiện điện tử, phần tử tự động với nước ngoài trên cơ sở ứng dụng những công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất của thế giới và khu vực.
- Đề xuất các đề án sản xuất các sản phẩm trên cơ sở nhu cầu của thị trường có tính đến các yếu tố về hiệu quả kinh tế và xã hội, năng lực và ngành nghề kinh doanh, hoạt động của Viện.

Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 37150644, FAX: (+84-4) 3716 4842
Người liên hệ: Ô. Mai Văn Tuệ, Phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :8845

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm