Thứ Bảy, 16/01/2021 19:49

Lịch sử hình thành và phát triển

Cập nhật ngày 18/10/2018

Ngày 29/01/1985 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Nghị định số 20/HĐBT về việc thành lập Viện nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử trực thuộc Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật Tin học. Viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị và hệ thống thiết bị điện tử, tin học phục vụ các ngành kinh tế quốc dân; nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu và linh kiện điện tử thụ động và  tích cực trên cơ sở tận dụng các nguồn nguyên liệu trong nước. Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu ứng dụng rộng rãi kỹ thuật số, tin học, vi xử lý trong ngành điện tử và nghiên cứu nâng cao độ tin cậy, hiệu suất sử dụng của vật liệu, linh kiện, thiết bị và các hệ thống thiết bị điện tử, viễn thông.


Ngày 02/12/1988, cùng với việc sáp nhập một số Bộ, Ngành theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Viện Nghiên cứu kỹ thuật Điện tử được sắp xếp về trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương) và được đổi tên thành Viện Điện tử và Tin học (VIELIN) theo Quyết định số 307/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trong giai đoạn này, Viện đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, các ứng dụng tin học trong truyền thông và điều khiển tự động theo xu hướng phát triển của đất nước và thế giới.

 

Căn cứ vào tiềm lực KH&CN và những kết quả đạt được, chỉ sau 5 năm thành lập, ngày 13/8/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 291-CT giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh tiến sỹ cho Viện Điện tử và Tin học. Hiện  nay, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện đang đào tạo NCS tiến sĩ ở 01 chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử (mã số 62 52 02 03).
 

Ngày 24/10/1996, tại Quyết định số 782/TTg của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trong cả nước, Viện Điện tử và Tin học được quy hoạch là một trong số 41 viện đầu ngành được Nhà nước tập trung đầu tư phát triển và ngày 31/12/1996 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 4016/QĐ-TCCB thành lập Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) trên cơ sở Viện Điện tử và Tin học. Với vai trò là một viện đầu ngành, Viện đã được Nhà nước chọn là cơ quan chủ trì chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước về Tự động hóa các giai đoạn 1991 – 1995, 1996 – 2000 và 2001 – 2005.

    

Thực hiện tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 15/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã ra Quyết định số 3641/QĐ-BCN  phê duyệt đề án chuyển đổi Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hoá thành tổ chức Khoa học và công nghệ tự chủ, tự chịu trách nhiệm kể từ ngày 01/01/2007, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành và phát triển mới của VIELINA.

 

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh
Viện trưởng từ ngày thành lập cho đến năm 2004

PGS. TS. Nguyễn Đắc Lộc
Phó Viện trưởng giai đoạn 1988-1998

TS. Nguyễn Duy Hưng
Viện trưởng giai đoạn 2004-2009

PGS. TS. Nguyễn Mộng Hùng
Phó Viện trưởng giai đoạn 1996-2001

TS. Nguyễn Thế Truyện
Viện trưởng giai đoạn 2009 đến nay

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Phó Viện trưởng giai đoạn 2001-2008


TS. Nguyễn Duy Hưng
Phó Viện trưởng giai đoạn 2000-2003


ThS. Trần Thanh Thủy
Phó Viện trưởng giai đoạn 2004-2012


 

ThS. Mai Văn Tuệ
Phó Viện trưởng giai đoạn từ 2004 đến nay


 
 
 
 
 
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng
Phó Viện trưởng giai đoạn từ 2015 đến 5/2018


TS. Hoàng Ngọc Nhân
Phó Viện trưởng giai đoạn từ 2017 đến nay

 

   

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :11293

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm