Thứ Hai, 12/04/2021 05:31

Thông báo số 2 của ban tổ chức hội thảo REV-2016

Cập nhật ngày 14/11/2016

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo: Thời gian tổ chức hội thảo REV được lùi lại đến ngày 23-24/12/2016. Thủ tục đăng k‎ý tham gia hội thảo như sau: Các tác giả đã được chấp nhận đăng bài đăng k‎ý tham gia bằng cách nộp tiền vào tài khoản của hội thảo:

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 4755

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm