Thứ Hai, 12/04/2021 05:29

Thông báo của ban tổ chức hội thảo về việc gia hạn nộp bài hội thảo REV-2016

Cập nhật ngày 27/09/2016

Theo yêu cầu của nhiều cán bộ nghiên cứu từ các trường ĐH, Viện NC trong cả nước, ban tổ chức hội thảo REV-2016 thông báo gia hạn thời hạn nộp bài đến hết ngày 23/10/2016.

Theo yêu cầu của nhiều cán bộ nghiên cứu từ các trường ĐH, Viện NC trong cả nước, ban tổ chức hội thảo REV-2016 thông báo gia hạn thời hạn nộp bài đến hết ngày 23/10/2016.

TM Ban tổ chức

PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 4731

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm