Thứ Bảy, 16/01/2021 18:34

HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI (VICA6)

Cập nhật ngày 07/09/2013

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14  tháng 4 năm 2005.

Ban tổ chức:
-     Đồng trưởng ban: ,

1. Ông Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Ông Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

-     Phó trưởng ban thường trực: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động hoá KC.03

Thường trực Hội nghị: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA)

Ban chương trình Hội nghị:
-     Trưởng ban:
GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động  hoá KC.03

-     Phó trưởng ban: GS. TSKH. Nguyễn Thiện Phúc

Nội dung Hội nghị:

-         Báo cáo tổng quát của Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động hoá KC.03 về kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng Tự động hoá ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005, định hướng và yêu cầu phát triển Tự động hoá của nước ta những thập niên đầu thế kỷ 21.
-         Tiếp tục hoàn thiện chiến lược và lộ trình phát triển công nghệ tự động hoá từ nay đến năm 2020, các giải pháp cụ thể, mối tương quan giữa Tự động hoá và các ngành công nghệ cao khác.
-         Các báo cáo và hội thảo về những thành tựu nghiên cứu triển khai KHCN ứng dụng Tự động hoá.
-         Hội thảo chuyên đề giữa các nhà sản xuất, quản lý và những người làm công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ KHCN.
-         Hội thảo chuyên đề của các hãng và các tổ chức nước ngoài về lĩnh vực Tự động hoá, Đo lường, Điều khiển trong các chương trình hợp tác với Việt Nam.
-         Triển lãm, giới thiệu sản phẩm là các kết quả nghiên cứu KHCN và ứng dụng Tự động hoá của các đơn vị trong và ngoài nước.
-         Ký kết các hợp đồng hợp tác KHCN và kinh tế giữa các đối tác về ứng dụng và phát triển công nghệ Tự động hoá.

 

Một số kết quả của Hội nghị:

-     Số báo cáo chọn lọc công bố tại Hội nghị: 153

Một số hình ảnh của Hội nghị:
Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 5629

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm