Thứ Bảy, 16/01/2021 19:39

HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ V (VICA5)

Cập nhật ngày 07/09/2013

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 26  tháng 10 năm 2002.

Ban tổ chức:
-
     Đồng trưởng ban: ,

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

-     Phó trưởng ban thường trực: Chủ nhiệm Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động hoá KC.03

Thường trực Hội nghị: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA)

Ban chương trình Hội nghị:
-
     Trưởng ban: GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động hoá KC.03

-     Phó trưởng ban: GS. TSKH. Nguyễn Thiện Phúc

Nội dung Hội nghị:

-          Báo cáo tổng quát của Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động hoá KC.03 về kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng Tự động hoá ở Việt Nam giai đoạn 1996-2002, định hướng và yêu cầu phát triển Tự động hoá của nước ta những năm đầu thế kỷ 21.
-          Hội thảo về chiến lược phát triển và lộ trình công nghệ tự động hoá từ nay đến năm 2020.
-          Các báo cáo và hội thảo về những thành tựu nghiên cứu triển khai KHCN và ứng dụng Tự động hoá.
-          Hội thảo chuyên đề giữa các nhà sản xuất, quản lý và những người làm công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ KHCN.
-          Hội thảo chuyên đề của các hãng và các tổ chức nước ngoài về lĩnh vực Tự động hoá, Đo lường, Điều khiển trong các chương trình hợp tác với Việt Nam.
-          Triển lãm, giới thiệu sản phẩm là các kết quả nghiên cứu KHCN và ứng dụng Tự động hoá của các đơn vị trong và ngoài nước.
-          Ký kết các hợp đồng hợp tác KHCN và kinh tế giữa các đối tác về ứng dụng và phát triển công nghệ Tự động hoá.

 

Một số kết quả của Hội nghị:

-     Số báo cáo chọn lọc công bố tại Hội nghị: 130

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 7821

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm