Thứ Tư, 03/03/2021 02:14

HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV (VICA4)

Cập nhật ngày 07/09/2013

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 8  tháng 4 năm 2000.

Ban tổ chức:
-     Trưởng ban:

1. PGS. PTS. Chu Tuấn Nhạ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
2. PTS. Đặng Vũ Chư, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

-     Phó trưởng ban: GS. TS. Nguyễn Xuân Quỳnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình KHCN Nhà nước về Tự động hoá KHCN-04

Thường trực Hội nghị: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA)

Ban chương trình Hội nghị:
-     Trưởng ban: GS.TS. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN Quốc gia về Tự động hoá KHCN-04

-     Phó trưởng ban:

1. GS.TS. Trần Đình Long

2. GS.TS. Nguyễn Thiện Phúc

Nội dung Hội nghị:

-         Báo cáo tổng quát của Chương trình Khoa học Công nghệ Nhà nước về Tự động hoá KHCN-04 về kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng Tự động hoá ở Việt Nam giai đoạn 1996 - 2000, định hướng và yêu cầu phát triển Tự động hoá của nước ta những năm đầu của thế kỷ 21.
-         Hội thảo về chiến lược phát triển và lộ trình công nghệ Tự động hoá từ nay đến năm 2020.
-         Các báo cáo và hội thảo về những thành tựu nghiên cứu triển khai KHCN và ứng dụng Tự động hoá.
-         Hội thảo chuyên đề giữa các nhà sản xuất, quản lý và những người làm công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ KHCN.
-         Hội thảo chuyên đề của các hãng và tổ chức nước ngoài về lĩnh vực Tự động hoá, đo lường, điều khiển trong các chương trình hợp tác với Việt Nam.
-         Triển lãm, giới thiệu sản phẩm là các kết quả nghiên cứu KHCN và ứng dụng Tự động hoá của các đơn vị trong và ngoài nước ký kết các hợp đồng hợp tác KHCN và kinh tế giữa các đối tác về ứng dụng và phát triển công nghệ Tự động hoá.Một số kết quả của Hội nghị:

-     Số báo cáo được chọn công bố tại Hội nghị: 141

-     13 gian triển lãm giới thiệu các kết quả nghiên cứu triển khai, ứng dụng sáng tạo nhiều hệ thống và trang thiết bị về Tự động hoá trong các ngành sản xuất công nghiệp và trong nhiều khu vực, nhiều cơ sở trên phạm vi cả nước.

-     Về dự Hội nghị có trên 300 nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ kỹ thuật của nhiều Trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học - công nghệ, nhiều Trung tâm, Tổng Công ty và nhiều doanh nghiệp từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và một số nhà khoa học, các hãng nước ngoài. Nhiều cán bộ lãnh đạo các Bộ, Ngành, các cơ sở ở Trung ương và Địa phương cũng đã về tham dự Hội nghị.

Một số hình ảnh của Hội nghị:Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 4987

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm