Thứ Tư, 03/03/2021 03:38

HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT (VICA1)

Cập nhật ngày 07/09/2013

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 năm 1994.


Ban tổ chức:
-     Trưởng ban: PTS. Trần Lum, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng
-     Phó trưởng ban: GS.TS. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN Quốc gia về Tự động hoá KC- 02

Thường trực Hội nghị: Viện Điện tử và Tin học (VIELIN)

Ban chương trình Hội nghị:
-     Trưởng ban: GS.TS. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN Quốc gia về Tự động hoá KC- 02
-     Phó trưởng ban: GS.TS. Nguyễn Thiện Phúc, Giám đốc Trung tâm Tự động hoá Trường ĐHBK Hà Nội

Nội dung Hội nghị:

Hội nghị quan tâm đến các kết quả nghiên cứu, các khuynh hướng phát triển trong lĩnh vực Tự động hóa, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật đo lường, mô hình hóa, lý thuyết và công nghệ điều khiển cũng như ứng dụng chúng trong các lĩnh vực công nghiệp, quản lý, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường và những vấn đề xã hội khác. Hội nghị cũng quan tâm đến việc tăng cường hợp tác trao đổi sản phẩm khoa học công nghệ trong và ngoài nước

Một số kết quả của Hội nghị:

-     Tổng số các báo cáo khoa học gửi tới Hội nghị: 130

-     Số báo cáo của các nhà khoa học nước ngoài: 10

-     Số các báo cáo được đăng: 60

-     Số đơn vị tham gia triển lãm và giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị: 15 đơn vị trong nước và 3 đơn vị ngoài nước

-     Số đại biểu tham gia Hội nghị: 380 đại biểu trong nước và 20 đại biểu nước ngoài


Một số hình ảnh của Hội nghị:Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 6336

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm