Thứ Ba, 19/01/2021 02:14

Hoạt động tư vấn

Cập nhật ngày 22/07/2013

- Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật ngành Điện tử, Tin học, Tự động hoá. - Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới có ứng dụng công nghệ cao từ khâu lập dự án, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn thiết bị đến lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ. - Tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án cải tạo nâng cấp từng bước dây chuyền sản xuất. - Đánh giá thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần Điện tử, Công nghệ thông tin và Tự động hoá của các dự án đầu tư mới. - Giúp các doanh nghiệp lựa chọn đối tác, thiết bị trong các dự án nâng cấp cải tạo, đồng thời giúp thẩm định phần điều khiển tự động trong các thiết bị công nghệ nhập của dự án. - Tư vấn giúp các hãng nước ngoài trong việc tìm đối tác Việt Nam cũng như trong việc giới thiệu, quảng bá, mở rộng ứng dụng sản phẩm Điện tử, Tin học, Tự động hoá tại thị trường Việt Nam.

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 6756

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm