Chủ Nhật, 07/03/2021 20:59

Hệ thống cấp phối liệu tự động

Mã hiệu: VIELINA-CAC3

Lĩnh vực: Hệ thống Điều khiển định lượng

Đơn vị chế tạo: TT Điều khiển Tự động (CAC)

Mô tả sản phẩm: Điều khiển tự động khẩn cấp phối liệu cho các dây chuyền sản xuất tấm lợp fibro xi măng và vật liệu xây dựng

Đặc tính kỹ thuật:

- Năng suất phối liệu cho dây chuyền 6 triệu m2 tấm lợp/ năm. - Tự động cấp và phối trộn các thành phần vật liệu theo công thức đặt trước. - Lưu trữ dữ liệu các mẻ trộn và báo cáo thống kê. - Pause , stop, resume mẻ trộn. - Hệ thống bảo vệ thông minh và nhiều cấp - Giám sát điều khiển qua PC và TP. - Có chế độ chạy mô phỏng phục vụ test và đào tạo vận hành offline

Phạm vi ứng dụng: Trong các dây chuyền sản xuất tấm lợp và vật liệu xây dựng.

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - TT Điều khiển Tự động (CAC)

ĐC: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: 0912376611

EMAIL: trinhhaithai@gmail.com

Người liên hệ: Ô. Trịnh Hải Thái, GĐ Trung tâm

Một số hình ảnh

Hình ảnh hoạt động Xem thêm