Thứ Hai, 12/04/2021 04:06

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi

Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu (cám, bột ngô, bột cá...) cùng với dầu béo và các chất vi lượng theo công thức (tỉ lệ phối trộn) và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Tích hợp cân đóng bao thành phẩm

Xem tiếp

Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông nhựa nóng

Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và Công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn asphalt trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Hệ thống APC đã được tư vấn quốc tế cho phép sử dụng tại nhiều công trình xây dựng chất lượng cao trong cả nước.

Xem tiếp

Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông xi măng

Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và Công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn bê tông trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Hệ thống CPC đã được tư vấn quốc tế cho phép sử dụng tại nhiều công trình xây dựng chất lượng cao trong cả nước.

Xem tiếp

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất NPK

Điều khiển tự động cấp liệu định lượng các thành phần theo định mức đặt trước, thông qua việc cân và điều khiển các băng tải cấp liệu, mỗi băng cho một thành phần. Mô phỏng trạng thái hoạt động toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.

Xem tiếp

Hệ thống điều khiển định lượng dây chuyền SX men gạch

Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và Công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn bê tông trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.

Xem tiếp

Hệ thống cấp phối liệu tự động

Điều khiển tự động khẩn cấp phối liệu cho các dây chuyền sản xuất tấm lợp fibro xi măng và vật liệu xây dựng

Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động Xem thêm