Chủ Nhật, 07/03/2021 22:57

Công bố các thông tin của NCS sắp bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện.

Cập nhật ngày 12/01/2015

.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Chiến Thắng

2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/08/1983

4. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây”.

6. Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông
7. Mã số chuyên ngành: 62 52 02 08
8. Cán bộ hướng dẫn khoa học
 - PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng

 - PGS.TS. Lê Nhật Thăng

9. Luận án tiến sĩ: tải file tại đây.
10. Tóm tắt luận án: tải file tại đây.

11. Những đóng góp mới của Luận án( Tải file Tiếng Anh+Tải file Tiếng việt)

                                                                                                                                Phòng Hành chính tổng hợp

                                                                                                                                       Hoàng Minh Nguyệt

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 6342

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm