Thứ Hai, 12/04/2021 05:23

Làm việc với Đoàn Doanh nghiệp tỉnh OMSK - CHLB Nga và hội hữu nghị Việt Nga HAUFO

Cập nhật ngày 30/10/2015

Ngày 23/10/2015 đại diện các doanh nghiệp tỉnh OMSK (CHLB Nga) cùng với hội hữu nghị Việt Nga thành phố Hà nội (HAUFO)

Ngày 23/10/2015 đại diện các doanh nghiệp tỉnh OMSK (CHLB Nga) cùng với hội hữu nghị Việt Nga thành phố Hà nội (HAUFO) sang làm việc với Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa. Hai bên đã trao đổi thông tin và thảo luận về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực:

- Thiết bị, công nghệ phục vụ trong khai thác và thăm dò dầu khí

- Các thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn trong khai thác hầm lò

PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng Phó Viện trưởng (ngồi giữa) làm việc

cùng đoàn Doanh nghiệptỉnh OMSK - CHLB Nga và hội hữu nghị Việt- Nga thành phố Hà nội.


 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 4112

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm