Thứ Hai, 25/01/2021 10:06

Tin hoạt động
Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa: tập trung tạo ra tri thức và công nghệ mới

Là đơn vị nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ, trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá, trong thời gian vừa qua Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hoá (VIELINA) đã không ngừng phát triển và ứng dụng các công nghệ khoa học vào trong sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ đào tạo, làm chủ và vận hành các công nghệ, thiết bị một cách hiệu quả.

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án "Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Xí nghiệp Supe 1"

Ngày 4.8.2020, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã phối hợp với nhà thầu Viện nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục – tại dây chuyền Supe 1”.

Đào tạo
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn

Vào hồi 9h00 sáng thứ bảy, ngày 03/10/2020, tại Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (mã số: 952 03 20) với đề tài luận án: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống LIDAR quan trắc sol khí”.

Hình ảnh hoạt động Xem thêm 
mangadex