Thứ Tư, 14/11/2018 09:23

Tin hoạt động
Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) tổ chức chuyến dã ngoại cuối năm 2018 cho cán bộ, viên chức tại Cao Bằng

Từ ngày 19/10 đến ngày 21/10, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo, BCH Chi Đoàn Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) đã tổ chức chuyến dã ngoại cuối năm 2018 cho toàn bộ các cán bộ, viên chức đang công tác tại Viện cùng người thân đi trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc thiểu số tại Hồ Ba Bể – B ắc Cạn , thăm quan Thác Bản Giốc và ...

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Đào tạo
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2016

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2016. Cụ thể như sau:

Hình ảnh hoạt động Xem thêm