Thứ Bảy, 19/01/2019 13:02

Tin hoạt động
Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tiếp đón và làm việc với 02 giáo sư Viện Vật Lý, Công Nghệ Nano và Viễn Thông – Đại học Sankt-Peterburg

Ngày 05/12/2018, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa(VIELINA) làm việc với G.S V.I. Maliugin và G.S S.B. Makarov của Viện Vật lý, Công nghệ Nano và Viễn thông – Đại học Sankt-Peterburg. Toàn cảnh buổi làm việc Tham gia đón tiếp đoàn có TS. Nguyễn Thế Truyện – Viện trưởng, ban lãnh đạo Viện cùng lãnh đạo các đơn vị trực ...

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Đào tạo
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2016

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2016. Cụ thể như sau:

Hình ảnh hoạt động Xem thêm