Chủ Nhật, 07/03/2021 21:27

Tin hoạt động
Họp nghiệm thu cấp Bộ các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

Trong năm 2020 Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa có 05 đề tài cấp Bộ trong đó có 01 đề tài thực hiện trong 02 năm từ 2020-2021. Trong ngày 08/01/2021 tại Tầng 6 nhà C Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã tổ chức buổi nghiệm thu tự đánh giá 04 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 theo quyết định số 3612/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án "Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Xí nghiệp Supe 1"

Ngày 4.8.2020, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã phối hợp với nhà thầu Viện nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục – tại dây chuyền Supe 1”.

Đào tạo
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Trung

Vào hồi 9h00 sáng thứ Bảy Ngày 10/12/2020, tại Phân Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Trung, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (mã số: 952 03 20), đề tài luận án: “Hệ thống điều khiển ROBOT tự hành qua mạng trong môi trường Công nghiệp” với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương và TS. Trần Viết Thắng

Hình ảnh hoạt động Xem thêm 
mangadex